Moby Dick

© Yves Kerstius

Het door Herman Melville geschreven boek “Moby Dick” beschrijft de walvisvaart in de 18°-
19° eeuw. Het been van kapitein Achab is door de potvis Moby Dick afgebeten. Achab heeft
nog maar één doel: wraak! Met een door de wol geverfde bemanning aan ‘jagers’ gaat hij
zijn vijand achterna. Zijn tegenstrever is geducht: de geslepen potvis weet Achab en zijn
bemanning, na lange omzwervingen, de dood in te jagen… Behalve één bemanningslid: één
overleefde walvisvaarder die de jacht op Moby Dick heeft naverteld en die zich Ismaël laat
noemen. Moby Dick is een verhaal vol van mysterie, van inzicht in de walvisvaart, van
samenspannen in het vuur van de actie en in het uur van de nood, van inkijk in de psyche
van mens en dier, van leven en overleven en van nog zoveel meer.

Moby Dick

16:30

Durée : 45 min
En néerlandais
dès 12 ans