Source Plurielle is een artistiek platform dat sinds 2017 een educatieve en culturele begeleiding biedt met het oog op persoonlijke ontwikkeling van vooral kinderen en tieners. Wij werken hoofdzakelijk via artistieke activiteiten: podiumkunsten (theater, vertellingen, zang, muziek, dans…), plastische kunsten (tekenen, collage, beeldhouwen, werken met klei, graveren…), audiovisuele kunsten (video’s, documentaires…).

Het festival is het hoogtepunt van de activiteiten van Source Plurielle, dat onder andere La Caravane des Contes organiseert, een evenement dat maandelijks plaatsvindt in de Imprimerie te Vorst.

Co-creatie is een belangrijk onderdeel van ons project en wij richten ons vooral op samenwerkingsverbanden op lange termijn.

Voor onze opdrachten kan Source Plurielle rekenen op een gediversifieerd en multidisciplinair team bestaande uit kunstenaars, artistieke animatoren, pedagogen, straatartiesten, vertellers, muzikanten, enz.

www.sourceplurielle.be

QUELQUES PROJETSEN VIDEO

PROJECT ECLORE “een musical”

E
Q
E
Q

HET KLIMAAT NEEMT HET WOORD

Divi Real Estate
Divi Plus
Divi Gym
Divi Interior
Divi Real Estate
Divi Plus
Divi Gym
Divi Interior
Divi Interior
Divi Interior
Divi Interior
X
X