Don Fabulist
Belgique
© Marc Hoflack

Ridder der Vagebonden van Het Kapersnest, Don Fabulist, is een doorgewinterde verteller die de overleveringen koestert. Omdat hij zekere tradities in de Nederlandstalige vertelwereld mist, zoekt hij de laatste jaren aansluiting bij traditionele vertellers in Frankrijk. Daar hebben onder andere stem-, ademhalings- en bewegingstechnieken hem nog dichter bij de magie van het oervertellen gebracht.

Bezield en met grillige lichaamstaal verhaalt Don sagen, legenden, mythen, sprookjes, sproken en prozaverzen. Tevens zingt hij met gebronsde stem ballades die hij dikwijls in de geheime zwerverstaal, Bargoens, ten berde brengt.

No results found.